Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker
Activiteiten

Mensen met een vorm van MaculaDegeneratie, hun partners en familieleden, erfelijke dragers van MD en ouders van kinderen met MD worden allen uitgenodigd lid te worden van de MaculaVereniging. Telefoonnummer landelijk bureau voor meer informatie: 030-298 07 07.

MaculaVisie

Het verenigingsblad de MaculaVisie verschijnt zes maal per jaar. Hierin staan ervaringsverhalen, medische atikelen, nuttige tips en artikelen over hulpmiddelen.

Lotgenotencontact

Een aantal leden van de MaculaVereniging heeft in hun directe omgeving een MD-café of MD-(huiskamer)bijeenkomst opgezet. Deze kleinschalige vormen van lotgenotencontact worden in diverse plaatsen in Nederland georganiseerd. In de MaculaVisie en op de website is te lezen waar en wanneer er een MD-café of MD-(huiskamer)bijeenkomst plaatsvindt. Nieuwe initiatieven in plaatsen waar nog geen bijeenkomsten zijn, worden ondersteund door het landelijk bureau. Via deze link komt in de agenda voor MD-lotgenotencontact.

Belteam

Nog een service van de MaculaVereniging is het Belteam. Leden van dit team (lotgenoten) nemen telefonisch contact op met nieuwe leden om hen te informeren en een luisterend oor te bieden. In de praktijk blijkt dit bijzonder op prijs te worden gesteld. In principe wordt u één keer gebeld. Mocht er na verloop van tijd behoefte bestaan aan een vervolggesprek, dan kan contact opgenomen worden met het landelijk bureau van de MaculaVereniging. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld door een belteamlid.

Jaarlijkse MD Dag

Eenmaal per jaar is er een landelijk congres, de MD-dag. Een informatiedag met lezingen over actuele onderwerpen door deskundige sprekers, een vragenpanel en een beurs met aanbieders van hulpmiddelen en voedingssupplementen.

Macula informatie bijeenkomst

Meestal acht maal per jaar worden, in samenwerking met medische centra verspreid over het land, MD-informatiebijeenkomsten georganiseerd. Een oogarts verteld uitgebreid over de aandoening en een optometrist belicht optische hulpmiddelen. Een deskundige van Koninklijke Visio of Bartiméus geeft voorlichting over hoe in het dagelijks leven om te gaan met slechtziendheid. Deze bijeenkomsten zijn toegankelijk voor iedereen die meer over MD wil weten.

Ander Zicht op Werk (AZoW)

AZoW bijeenkomsten zijn er voor mensen die werken of werk zoeken. Deze netwerkgroepen worden georganiseerd in Utrecht en Zwolle.

Informatiemateriaal

De vereniging zorgt voor informatiemateriaal over vormen van MaculaDegeneratie, gezonde voeding en aanverwante zaken. Voor namen, adressen en telefoonnummers van hulpinstellingen, zusterorganisaties en bedrijven die hulpmiddelen leveren kunt u bellen met landelijk bureau (telefoon: 030-2980707).