Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker
Wat is de prognose?

Het antwoord op de vraag wat de prognose is voor iemand met MD wordt bepaald door de volgende aspecten:

Alleen het centrale zien wordt aangetast

In ieder geval geldt dat het degeneratieproces vrijwel altijd beperkt blijft tot de gele vlek. De rest van het netvlies behoudt zijn functie. In sporadische gevallen is er ook uitbreiding buiten de gele vlek, maar ook dan leidt dat niet tot complete blindheid.

De vorm van MD en de snelheid van het stellen van de diagnose

De vraag wat de prognose is, heeft voorts te maken met de vorm van MD. Het is van belang te weten dat MD een proces is dat meestal een stationaire toestand bereikt, waarna geen wezenlijke veranderingen meer te verwachten zijn. Het eindstadium hangt in hoge mate af van het type MD dat wordt vastgesteld aan de hand van het oogheelkundig onderzoek.

Persoonlijke omstandigheden

Uiteraard spelen ook persoonlijke omstandigheden een belangrijke rol en de eisen die je stelt aan de invulling van jouw leven. Van groot belang is – waar nodig – zo goed mogelijk gebruik te maken van de beschikbare hulpmiddelen.

Leeftijdgebonden MD, wat zie je nog? Dit is voor iedereen verschillend

LMD is een aandoening die progressief is wat betekent dat de ziekte over een langere periode, dit kan meerdere jaren duren, steeds meer van het zicht wegneemt. Schrik niet! Dit filmpje geeft in een paar minuten de verschillende stadia van LMD weer. Van de beginperiode met slingerende lijnen tot de vorming van een centrale vlek. Bij weinig mensen wordt het zicht zo slecht als in de laatste minuut van dit filmpje. Het filmpje geeft echter duidelijk aan dat het centrale deel van uw gezichtsveld wordt aangetast.