Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker
Test uw beeld

De natte vorm van Leeftijdgebonden MD kan in enkele dagen of weken leiden tot een onomkeerbare visuele handicap. Een vroegtijdige opsporing en behandeling van natte LMD is daarom van groot belang!

Natte LMD openbaart zich meestal in één oog tegelijk. De vervormde beelden die door het zieke oog worden waargenomen, worden meestal door het gezonde oog gecorrigeerd. Het is daarom van belang elk oog afzonderlijk te testen op mogelijke aanwezigheid van natte LMD met behulp van een zeer eenvoudige test, de zogenaamde Amslertest.

Bij een vroegtijdige opsporing en behandeling kan het nog aanwezige gezichtsvermogen in een deel van de gevallen behouden worden. Doe daarom de Amslertest afgebeeld op deze pagina. Herhaal de test regelmatig en zorg dat u de signalen die natte LMD aankondigen herkent!

Amslertest

Klik op de foto hiernaast voor de test.

1. Draag de gewone bril of lenzen.
2. Houdt het raster op 30 centimeter van het gezicht.
3. Bedek één van de ogen met de hand.
4. Kijk met het andere oog strak naar het middelpunt van het raster.
5. Kijk goed naar wat er gebeurt:
– neemt men golvende lijnen of vervormingen waar?
– verschijnen er zwarte of vage vlekken?

Herhaal de test nu met het andere oog.

Amslerraster