Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker
Maculadegeneratie: feiten en cijfers

Bij 1/3 van alle 75-plussers is sprake van aantasting van de macula (gele vlek op het netvlies), bij 5 á 10 % heeft dit slechtziendheid tot gevolg.

Leeftijdgebonden MD is momenteel de meest voorkomende oorzaak van slechtziendheid in de westerse landen. Naar de laatste schattingen zijn er in Nederland ruim 300.000 mensen slechtziend of blind. Ongeveer 68.000 mensen hebben Leeftijdgebonden MaculaDegeneratie (LMD) (bron Vision 2020).

Door de toenemende vergrijzing loopt het aantal patiënten in 2020 op naar 200.000!

Leeftijdgebonden MD, of Agerelated MD (AMD), ontstaat over het algemeen, na de middelbare leeftijd. Veel zeldzamer is het als kinderen of jongeren MD krijgen. Het aantal gevallen van de juveniele vormen van MD in ons land bedraagt naar schatting 3.500. De exacte aantallen zijn niet bekend, omdat in Nederland geen centrale registratie wordt bijgehouden.

Bij erfelijke vormen van MD is het risico afhankelijk van de soort erfelijke aandoening wie in de familie MD krijgt. Een erfelijke aandoening houdt in dat je een groter risico hebt op het krijgen van MD als één of meer van de bloedverwanten MD hebben. Dit geldt vooral voor de juveniele vormen van MD, zoals de ziekte van Stargardt, de Ziekte van Best, kegelstaafdystrofie, retinoschisis, kegeldystrofie, dominant cystoid maculaoedeem en centrale areolaire chorioidea dystrofie (CACD).

Gezond eten en niet roken: heel belangrijk voor onze ogen!

Voor de leeftijdgebonden vorm van MD zijn bepaalde risicofactoren bekend. Leeftijd is de belangrijkste risicofactor. Onderzoeken tonen aan dat familieleden van patiënten met LMD een iets grotere kans hebben om ook deze vorm van MD te krijgen. Verder is naar voren gekomen dat roken en bepaalde westerse leef- en eetgewoonten risicoverhogend zijn.