Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Wat is MaculaDegeneratie? (MD)

MD is een oogaandoening waardoor de gezichtsscherpte sterk afneemt. Met gezichtsscherpte wordt bedoeld het vermogen om details te zien. Details neem je waar met het centrale deel van het netvlies, de macula of gele vlek. Bij MD is er sprake van wildgroei van bloedvaatjes die vaak lekken en/of ophoping van afvalstoffen in de macula. Op termijn ontstaan problemen en beperkingen in het dagelijks leven zoals moeite met lezen, het herkennen van gezichten en autorijden.

Wat doet het MaculaFonds?

De maatschappelijke bekendheid van de oogaandoening MaculaDegeneratie (MD) is helaas nog zeer beperkt, ondanks dat in Nederland naar schatting ongeveer 100.000 mensen leeftijdgebonden MaculaDegeneratie (LMD) hebben. Gezien de toekomstige samenstelling van de bevolkingspopulatie zal dit aantal in de komende jaren fors toenemen. De wetenschap kent nog vele vragen over MD, waarop zij helaas het antwoord schuldig moet blijven. Er is dus grote behoefte aan veel meer wetenschappelijk onderzoek en voorlichting dan nu gerealiseerd kan worden.

Het MaculaFonds is een stichting (officiële naam Stichting MaculaFonds) ter verkrijging van financiële middelen voor het stimuleren en financieel steunen van wetenschappelijk onderzoek en voorlichtingsactiviteiten op het gebied van maculadegeneratie en de verspreiding van de resultaten van de onderzoeken.
De stichting is notarieel gevestigd te Amsterdam en aldaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (nr. 33.29.93.31).

Met de verworven middelen worden binnen het kader van de doelstelling vallende activiteiten uitgevoerd, zoals:

  • het stimuleren en financieren van wetenschappelijk onderzoek naar MD;
  • het wekken van belangstelling en betrokkenheid voor de bestrijding van MD en de gevolgen hiervan voor de betrokkenen en hun omgeving, door middel van voorlichting en publiciteit.

Met de MaculaDegeneratie Vereniging Nederland (MaculaVereniging) bestaat een hechte samenwerking.

Het MaculaFonds is in 1997 opgericht en heeft inmiddels ruim 2 miljoen euro besteed aan wetenschappelijke onderzoeken en voorlichtingsactiviteiten.

Meer informatie over de organisatie, financiering, schenkingsmogelijkheden, samenwerking, informatiemateriaal, donateur worden, verleende subsidies, subsidie aanvragen en contactgegevens vindt u op

www.maculafonds.nl

 

MaculaFonds
Postbus 2410
3500 GK Utrecht
Tel: 030 29 66 999
IBAN: NL27INGB0000001280
Het MaculaFonds is een ANBI instelling.