Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker
Algemene informatie

Voor de Macula-informatiebijeenkomsten ontvangt u als lid van de vereniging een uitnodiging samen met het programma wanneer u in de desbetreffende regio woont. Woont u buiten de regio, dan bent u ook van harte welkom.

U kunt het programma te zijner tijd vinden op www.maculavereniging.nl/agenda. Om u aan te melden voor de bijeenkomst kunt u contact opnemen met de ledenadministratie van de MaculaVereniging, e-mail ledenadministratie@maculavereniging.nl of tel. 030-298 07 07 (keuze 1) tenzij in de uitnodiging anders wordt aangegeven.

Aanmelden is verplicht. De toegang is gratis.


Agenda

Amsterdam, Huiskamerbijeenkomst

Huiskamerbijeenkomst op woensdag 6 september, 18 oktober, 29 november en 3 januari van 14.00-16.00 uur. Informatie: Marie-José Rijnders, Oudezijds Achterburgwal 147, Amsterdam, tel. 020-625 28 29. Graag van tevoren aanmelden.

Assen, Macula-café

Macula-café op dinsdag 12 september, 17 oktober en 19 december van 14.00-16.00 uur in Pand 17, Stelmakerstraat 17, 9403 VB Assen.
Extra op 10 oktober een bezoek aan Zorgcentrum Hendrik Kok.
Informatie en aanmelden: Frans Strijk, e-mail fstrijk@home.nl of tel. 0592-37 21 68. Voor alle bijeenkomsten graag aanmelden.

12 september komt oogarts dr. Bert van der Pol bij ons op bezoek. Hij was chef de Clinique bij het UMCG. Hij zal een voordracht geven over macula-degeneratie. Daarna is er voldoende ruimte om vragen te stellen.

10 oktober zijn we te gast bij Zorgcentrum Hendrik Kok, De Ziel 86, 9451 CT  Rolde. Harry Loorbach zal ons vertellen over hun dienstverlening en we gaan de huisvesting bekijken. We proberen, indien gewenst, samen te reizen naar Rolde vanaf Pand 17.

17 oktober komt Paul Garritsen van Low Vision Totaal naar Pand 17. De optometristen van deze leverancier van hulpmiddelen wil ook bij u thuis komen.

19 december zal Bas Matien, de kok van Pand 17, een 4-gangen diner voor ons bereiden. Hij zal hierbij oog hebben voor aanbevolen ingrediënten voor MD-ers. Nadere informatie komt in de volgende MaculaVisie.

Routebeschrijving: Pand 17 is goed bereikbaar met stadsbus 1 (o.a. vanaf het NS-station).
Er is een bushalte op 200 meter van de ingang. Ook is er voldoende gratis parkeerruimte.

Bennekom, Macula-bijeenkomst

Macula-bijeenkomst op woensdag 11 oktober van 14.00-16.00 uur in Huize Erica, Ericapark 1, Bennekom.
Informatie en aanmelden: Hettie de Vringer, tel. 0318-84 52 39 of e-mail hettie.c.devringer@gmail.com.

Het onderwerp zal zijn: welke voeding met betrekking tot MD? De heer Wicher Koetsier is gevraagd als spreker voor deze middag.

Brunssum, Macula-bijeenkomst

Macula-bijeenkomst op vrijdag 15 september en 24 november van 10.00-12.00 uur. Openbare bibliotheek Brunssum. Aanmelden bij Johan Paas, tel. 045-525 22 07.

Als het lezen moeilijker wordt
Kom dan vrijdagochtend 15 september van 10.00 tot 12.00 uur naar het Macula-café in de Openbare bibliotheek, Rumpernerstraat 147, Brunssum. U krijgt daar de gelegenheid om het naadje van de kous te weten te komen als u door slechtziendheid niets meer hebt aan gewone gedrukte boeken, tijdschriften, kranten, enz.

Deze ochtend is er een uitgebreide uitleg door Koninklijke Visio en de bibliotheek over leeshulpmiddelen. Ook is er een demonstratie door Solutions Radio van de OrionWebbox 3, een hulpmiddel waarmee u kunt luisteren naar de gesproken ondertitels bij een tv-programma, naar een radioprogramma of naar kranten, boeken of tijdschriften.

Wilt u komen dan graag telefonisch aanmelden bij de bibliotheek, tel. 045-400 75 60. Komt u met uw partner of begeleider, dan is deze ook van harte welkom. Deelname is kosteloos. Er is voldoende parkeergelegenheid.

Bussum, Macula-café

Macula-café op donderdag 28 september, 23 november en 25 januari van 14.00-16.00 uur. Trefpunt, H.A. Lorentzweg 59 (hoek Ceintuurbaan), Bussum. Informatie Marijke Croonen, tel. 035-691 15 32 of 06-37 29 42 71, e-mail marijkecroonen@ziggo.nl.

28 september zal mevrouw Lubbers, Wmo-consulente van de gemeente, komen vertellen welke zorg onder de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) valt en wat onder andere instanties. De laatste jaren zijn veel zaken veranderd.

23 november komt Rob Kloosterman praten over voeding.

25 januari zal er waarschijnlijk een demonstratie van hulpmiddelen zijn.

Cuijk, Maculabijeenkomst

Macula-bijeenkomst op vrijdag 27 oktober en 17 november van 14.00-16.00 uur.
De zaal is open vanaf 13.30 uur. Wooncentrum De la Salle, Graaf Hermanstraat 49, 5431 GR Cuijk.

Voor informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met de MaculaVereniging, info@maculavereniging.nl

27 okt.: Kersten hulpmiddelenspecialist over wat zij ons kunnen bieden.

17 nov.: “Passend lezen” door Marjolijn Pijs.

De Macula-bijeenkomst is een ontmoetingsplaats voor mensen met MD. Ook partners, familieleden en vrienden zijn welkom. Men kan met lotgenoten in een ongedwongen sfeer praten, informatie opdoen, doorgeven en ervaringen uitwisselen. Ook wordt regelmatig aandacht besteed aan actuele thema’s. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen uit Cuijk en de regio Land van Cuijk.

Den Haag e.o.

Zoals u wellicht gemerkt heeft, zijn er de afgelopen maanden geen bijeenkomsten meer aangekondigd voor Den Haag e.o. Door persoonlijke omstandigheden is het voor Wil van der Poll niet meer mogelijk de organisatie van de Macula-bijeenkomsten voort te zetten, hetgeen zij en ook het bestuur van de MaculaVereniging bijzonder betreuren. Een woord van dank voor de vele jaren dat zij zich heeft ingezet voor onze leden in de regio Den Haag is dan ook zeker op zijn plaats.

In de komende maand gaan wij ons bezinnen over een herstart. Over de tijd en plaats krijgen de leden in de regio Den Haag te zijner tijd een persoonlijke uitnodiging.

Eindhoven, Macula-café

Macula-café op dinsdag 26 september, 31 oktober en 28 november van 14.00-16.00 uur. De zaal is open vanaf 13.30 uur.
Ontmoetingscentrum Het Struikske, Struyckenstraat 10, 5652 GM Eindhoven(Strijp). Informatie: Lia Gelten, tel. 040-283 34 48 en Mieke Gruintjes, tel. 040-248 93 82.

26 september komt de firma Low Vision Totaal ons hun collectie aangepaste producten presenteren zoals: filterbrillen, verschillende soorten loepen (handloepen, loepbrillen, loeplampen) en beeldschermloepen. Handige lampen en nog veel meer praktische hulpmiddelen. Op verzoek komt een Low Vision Totaal specialist bij u thuis om ter plekke uw hulpvraag te analyseren en er een oplossing voor te zoeken.

31 oktober is er een praatmiddag. Er zal gelegenheid zijn tot het uitwisselen van ervaringen, nuttige en handige tips. Te denken valt hierbij aan voedingssupplementen. Vooral het supplement zink staat de laatste tijd in de belangstelling. Wat zijn de ervaringen ermee?

28 november komt dr. Rogier Rademaker, oogarts in het Catharina Ziekenhuis, ons weer bijpraten over de stand van MD-zaken. U kunt vooraf schriftelijke vragen bij ons indienen. De oogarts zal die na zijn voordracht proberen te beantwoorden.

Wilt u ook eens een kijkje komen nemen in ons Macula-café, maar woont u niet in de omgeving van Eindhoven? U bent altijd van harte welkom met uw partner of begeleider. U hoeft zich niet van te voren aan te melden.

Routebeschrijving: Met de bus vanaf station Eindhoven, lijn 401 of 402. Uitstappen bij de halte Evoluon. Nu staat u op een perron tussen de busbaan en rijbaan voor de auto’s. Loop een stukje mee in de richting waar de bus heen gaat. U komt bij een verkeerslicht met rateltikkers. Ga links af, u steekt de busbaan, de rijbaan en het fietspad over. Op het trottoir aankomend gaat u rechtsaf. Steek over bij de verkeerslichten. Ga bij de tweede straat linksaf (Hugo de Grootplein). Ga bij de tweede straat links af (Struyckenstraat).  Na 25 meter ligt dan links Het Struikske. Lopen ± 10 minuten.

Enschede, Macula-café

Macula-café op vrijdag 8 september en 10 november van 14.00–16.00 uur. Zorggroep Manna, Boulevard 505, 7511 AD Enschede (hoek C.F. Klaarstraat/ Boulevard).Informatie: Anneke Homan, tel. 053-430 47 32, e-mail: anneke.homan@ziggo.nl.

8 september ontmoeten wij, mensen met de oogaandoening MD, elkaar met de bedoeling elkaars ervaringen te horen om daarmee ons voordeel te doen. Er komt door zo’n uitwisseling veel praktische kennis los. Wij, allemaal ervaringsdeskundigen, weten waarover we het hebben en wat het betekent om met deze lastige beperking te leven. Voor uw vragen krijgt u alle aandacht. Ook is er voor u interessant informatiemateriaal om mee te nemen.

10 november: Eten doen we allemaal elke dag en iedereen weet er wel het één en ander over. Voor mensen met MD is wàt we eten van extra belang, omdat wat we binnen krijgen van invloed is op de gezondheid van ons netvlies, waarvan de macula ons in staat stelt scherp te zien. Sinds zijn vorige lezing, al weer vijf jaar geleden, heeft Wicher Koetsier de nieuwe kennis over aanbevolen voeding – en wat we juist moeten laten staan – bij MD op de voet gevolgd. Ook zal hij uitleggen wat de rol hierbij is van bepaalde voedingssupplementen. Natuurlijk zal hij ook uw vragen graag beantwoorden.

Komt u, eventueel met begeleider, naar deze interessante middag? Iedereen is van harte welkom. Bus 3 stopt voor de deur. Parkeren met 50% korting is op het terrein mogelijk.

Franeker, Macula-café

Macula-café op donderdag 28 september, 26 oktober, 30 november en 14 december (kerstcafé) van 14.00-16.00 uur. Eetcafé Poort van Franeker, Stationsweg 1, Franeker. Voor informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met de MaculaVereniging, info@maculavereniging.nl

Het eetcafé is 4 minuten lopen vanaf het station richting centrum. Met de trein vanaf Leeuwarden en Harlingen. Per bus: lijn 35 (Arriva) vanaf Sneek, lijn 75 (Arriva) start in Bolsward en lijn 75 (Arriva) rijdt vanaf Harlingen en via Tzummarum naar het station in Franeker.

Groningen, Macula-café

Macula-café op woensdag 4 oktober, 1 november en 6 december van 14.00-16.00 uur. Het Heerenhuis, Spilsluizen 9, 9712 NR Groningen. Voor informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met de MaculaVereniging, info@maculavereniging.nl

De Voice Over Workshop is vanwege te weinig belangstelling afgelast.

Het Heerenhuis is te bereiken met bus 12 vanaf het hoofdstation, halte Korestraat.

Groningen Oogdag

Op zaterdag 21 oktober organiseert de Oogvereniging de Oogdag in Groningen. Op het programma staan lezingen, workshops en demonstraties over leven met een oogaandoening of visuele beperking. Daarnaast zullen er ook stands van hulpmiddelenleveranciers zijn. De MaculaVereniging werkt aan deze Oogdag mee: bestuurslid Heleen Schoots geeft een lezing over leven met MD.

Plaats: Hampshire Hotel-Plaza, Laan Corpus den Hoorn 300, 9728 JT Groningen. Tijd: 13.00-17.00 uur. Gratis entree. Meer informatie via www.oogvereniging.nl/oogdaggroningen of tel. 050-589 26 15.

Hilversum, Macula-informatiebijeenkomst

Maandag 23 oktober is er in het Tergooi Ziekenhuis, locatie Hilversum, een informatiebijeenkomst van 13.00-17.00 uur. Dr M. Kanis, oogarts in dit ziekenhuis, zal een lezing verzorgen. Verder zijn er presentaties van een Low-visionspecialist van Ergra, een medewerker van Bartiméus en van de firma Optelec.

Macula-informatiebijeenkomst Hilversum

Maandag 23 oktober is er in het Tergooi Ziekenhuis, locatie Hilversum, een informatiebijeenkomst van 13.00-17.00 uur. Dr M. Kanis, oogarts in dit ziekenhuis, zal een lezing verzorgen. Verder zijn er presentaties van een Low-visionspecialist van Ergra, een medewerker van Bartiméus en van de firma Optelec.

In voorbereiding in het Tergooi Ziekenhuis zal dr. M.J. Kanis een lezing verzorgen. Ook is er informatie van een regionale instelling en over optische en elektronische hulpmiddelen.

Algemene informatie
Voor de Macula-informatiebijeenkomsten ontvangt u als lid van de vereniging een uitnodiging samen met het programma wanneer u in de desbetreffende regio woont. Woont u buiten de regio, dan bent u ook van harte welkom. U kunt het programma te zijner tijd vinden op www.maculavereniging.nl/agenda. Om u aan te melden voor de bijeenkomst kunt u contact opnemen met de ledenadministratie van de MaculaVereniging, e-mail ledenadministratie@maculavereniging.nl of tel. 030-298 07 07 (keuze 1) tenzij in de uitnodiging anders wordt aangegeven. Aanmelden is verplicht. De toegang is gratis.

Middelburg, Macula-bijeenkomst

Macula-bijeenkomst op vrijdag 6 oktober van 15.00-17.00 uur in Wijkcentrum Het Palet, Johan Reigersbergstraat 2, 4336 XA Middelburg. Voor aanmelding en verdere informatie: Catrien Dijke, tel. 0118-60 22 20, e-mail dijko@zeelandnet.nl en Mies Bezemer, tel. 0118-63 87 48 of 06-22 46 92 06, e-mail mies.bezemer@gmail.com. In verband met het regelen van de zaal, de koffie en thee is het prettig als u zich vooraf aanmeldt.

6 oktober komt Karel Raven van Solutions Radio informatie geven over het gebruik van de Webbox, een welkom hulpmiddel voor blinden en slechtzienden. Wanneer is het bijwonen van de presentatie voor u interessant?

 • Wanneer de letters in een boek of krant te klein zijn geworden om te lezen, ook met een loep.
 • Wanneer je graag naar de radio luistert en zelf makkelijk wilt wisselen van zenders.
 • Wanneer je ook de ondertiteling van de TV wilt kunnen volgen.
 • Wanneer je graag op de hoogte wilt blijven van wat er in de wereld gebeurt.
 • Wanneer je graag zelfstandig wilt bepalen wát je wilt beluisteren.

De Webbox is een innovatief hulpmiddel dat een aantal functies verenigt in één compact apparaat. De Webbox is zeer eenvoudig en geheel op het gehoor en gevoel te bedienen. Wanneer je knoppenangst hebt, laat je dan niet weerhouden, Dit apparaat is voor iedereen handig in gebruik. De Webbox3 is de nieuwste uitvoering met accu voor 10 uur luisterplezier.

In deze wereld is internet niet meer weg te denken, dat heb je met de Webbox wel nodig maar is in iedere woning geen probleem meer. Wanneer je slecht ziet, is juist het gebruik van internet een uitkomst. De wereld komt veel makkelijker binnen en eindigt echt niet meer bij de voordeur. Vele duizenden blinden en slechtzienden hebben de stap reeds gemaakt en zijn enthousiaste gebruikers geworden van de Webbox, die onder bepaalde voorwaarden door uw zorgverzekeraar wordt vergoed.

Wij bevelen deze informatie van harte aan, zie ook: www.webbox.nl. Misschien denkt u na afloop: dit had ik 5 jaar eerder moeten weten!
MaculaVereniging, regio Zeeland, organiseert drie keer per jaar een informatieve bijeenkomst (januari, mei en september/oktober) en drie keer per jaar het Macula PLUS café voor informeel contact tussen slechtzienden en blinden. Houd daarom voor nadere informatie de website van de MaculaVereniging (www.maculavereniging) in de gaten.

Rotterdam, Macula-bijeenkomst

Macula-bijeenkomst op woensdag 25 oktober van 14.00-16.00 uur. Gerard Goosenflat, Thomas Mannplaats 150, 3069 NE Rotterdam. Informatie: mevrouw N. van den  Berge, tel. 010-450 20 21, tussen 16.00-18.00 uur.

25 oktober heeft Wicher Koetsier, een oude bekende van ons, zich bereid verklaard opnieuw een lezing te geven over aanbevolen voeding voor mensen met MD. Sinds zijn lezing in 2013 hebben vervolgonderzoeken nieuwe, aangescherpte inzichten opgeleverd. Niet alleen voor wat betreft goede voeding voor mensen met MD, maar ook voor wat betreft verkeerde voeding voor mensen met MD. We zijn zeer benieuwd naar zijn lezing.

Wij nodigen u van harte uit de middagen bij te wonen, ook als u onze bijeenkomsten nog niet eerder bezocht.

De Gerard Goosenflat is te bereiken met metro B, richting Nesselande, halte Hesseplaats. Vooraan het station verlaten, links de metrobaan oversteken. Rechtdoor lopen, de Gerard Goosenflat staat in het verlengde van het tankstation. Ingang is voorbij het fietsrek.

Utrecht, Macula-café

Macula-café op vrijdag 29 september, 27 oktober en 24 november van 09.30-12.00 uur. Buurthuis De Uithoek, 2e Daalsedijk 2b, 3551 EJ Utrecht. Informatie Hans van den Hadelkamp, tel. 0348-47 14 24 of 06-18 18 26 04, e-mail hansvandenhadelkamp@hetnet.nl.

29 september zal ik laten zien en horen hoe het mogelijk is om tekst te laten voorlezen door de telefoon of tablet Als het lezen te veel energie kost, kan dit een oplossing zijn om bijvoorbeeld de MaculaVisie te laten voorlezen. We gaan de iPhone en/of iPad koppelen aan een tv-scherm zodat we met meer mensen tegelijk kunnen volgen hoe dit mogelijk is.

Routebeschrijving: vanaf het Centraal Station lopen richting Muziekcentrum Tivoli/Vredenburg. Bij de stoplichten linksaf oversteken, doorlopen tot aan de rotonde. Oversteken en verder rechtdoor lopen. Onder het spoorviaduct door direct linksaf, na 200 meter is het aan de linkerzijde (20 minuten lopen). Bus 3 (Zuilen) stopt na het spoorviaduct (twee haltes).

Utrecht, netwerk Ander Zicht op Werk

Het netwerk komt eens in de twee maanden bij elkaar op werkdagen, direct na werktijd. De plaats van samenkomst hangt af van het programma. De kosten zijn de eigen consumpties en soms een bijdrage voor een attentie voor een spreker. Organisator Ingeborg van der Pijl. Informatie en aanmelden:
info@maculavereniging.nl.

Zwolle, netwerkborrel Ander Zicht Zwolle

Ander Zicht Zwolle, netwerkborrel op donderdag 14 september en 9 november om 17.30 uur. Bistronomie Vidiveni, Jufferenwal 15, 8011 LE Zwolle. Let op: locatie kan wijzigen per borrel.
Extra: zaterdag 14 oktober Herfst workshop: Kleur, geur in je interieur. Organisatoren Frederike Sleurink en Anja Hoekzema. Meld je aan voor de mailinglijst bij
freddysleurink@yahoo.co.uk zodat je het juiste adres voor de netwerkborrel doorkrijgt. Of kijk voor informatie en nieuws op www.anderzichtzwolle.weebly.com.

Vijfde seizoen Ander Zicht Zwolle
In september 2017 gaan wij ons vijfde seizoen van de netwerkborrel Ander Zicht Zwolle vieren! Toch een kleine mijlpaal waar we even bij stil willen staan. Wij – Anja Hoekzema en Frederike Sleurink – hopen dan ook dat we de komende vijf seizoenen dit met elkaar kunnen blijven bieden.

Herfst workshop: Kleur, geur in je interieur
14 oktober organiseren we een workshop waarbij Ellen Pitloo (www.ellenpitlo.nl) ons alles gaat uitleggen over kleur, geur en textuur in je interieur. Want ook al heb je geen of weinig kleurenzicht meer, een kleur geeft ondanks dat je het niet ziet een bepaalde sensatie en is belangrijk voor de juiste sfeer in je huis. Maar met geur en textuur kun je natuurlijk ook heel veel toevoegen binnen je woning; het is een belangrijk element. Het tweede deel van de middag kun je al je vragen individueel of in kleine groepjes aan Ellen stellen. Neem foto’s van jouw interieur mee waarover je vragen hebt. Want soms kun je met hele simpele handelingen je ruimte een frisse look geven of net even praktischer inrichten!

We gaan hier een middag mee aan de slag onder het genot van een high tea/coffee. Samen met Ellen Pitloo om van jouw casa een waar paleisje te maken. Ellen is interieurstylist en woningfotograaf, gespecialiseerd in het creëren van de juiste sfeer. Een middag om te ervaren!

Programma:

 • 14:00     Ontvangst
 • 14:15     Kleurensensatie
  Geur in je interieur
  Textuur wat doet materiaal in je interieur
 • 15:00     Gelegenheid om jou interieur te bespreken
 • 16:00     Einde

Minimaal 6 deelnemers, maximaal 16 deelnemers. Locatie: Goudsteeg 19, Zwolle. Kosten: € 12,50 p.p. Aanmelding (verplicht): workshop@blindeambitie.nl. Begeleiders zijn ook welkom om aan de workshop deel te nemen.